בריכות | IC HOTELS AIRPORT

שטח חיצוני שטח כולל 681 מ”ר / עומק 90-140 ס”מ. אזור תעשיה בריכת שחיה עמוקה לעומק של 252 מ”ר, בריכת שחיה לעומק של 140 ס”מ כוללת בריכת עומק נפרדת בגודל 8 מ”ר, 40 ס”מ לילדים.

IC HOTELS RESIDENCE

נוף
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

נוף להזמין עכשיו

IC HOTELS GREEN PALACE

נוף
IC HOTELS GREEN PALACE

IC HOTELS GREEN PALACE

נוף להזמין עכשיו

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

נוף
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

נוף להזמין עכשיו

IC HOTELS AIRPORT

נוף
IC HOTELS AIRPORT
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS AIRPORT

נוף להזמין עכשיו